Νέο νομοσχέδιο για την προώθηση των επενδύσεων

Επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης εφαρμόζοντας το μοντέλο της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (one stop shop) για τη γρήγορη αδειοδότησή τους. Στόχος είναι οι τελικές άδειες να εκδίδονται εντός 45 ημερών. Το υπουργείο υιοθετεί την αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω» ενώ αποκτώντας ακόμη και αρμοδιότητες επί πολεοδομιών και χωροταξικών ζητημάτων θα επιδιώξει να υπερβεί εμπόδια που σχετίζονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στην αγορά δίνει τη δυνατότητα προκαταβολής ακόμη και του συνολικού ποσού της επιχορήγησης σε σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο με τον διακριτικό τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις». Μεταξύ των επενδύσεων που προωθούνται άμεσα είναι τα υδατοδρόμια και η αξιοποίηση των ακίνητων του Δημοσίου στην περιοχή Φαλήρου –Σουνίου με την ίδρυση της εταιρείας «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.»

Μοιράσου αυτό το άρθρο