Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την διευκόλυνση είσπραξης προστίμων από φοροπαραβάσεις.

Νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει την είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής θα καταρτίσει το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να ενισχύσει το οπλοστάσιο του εισπρακτικού μηχανισμού. Σε σύσκεψη που είχε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης με υπηρεσιακούς παράγοντες συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου που θα προβλέπει τις εξής ρυθμίσεις:

  • Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.
  • Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους. Θα υπολογίζεται δηλαδή πρόστιμο ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού. Επίσης θα επιβάλλεται και τόκος υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο.
  • Ειδικό πρόστιμο για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
  • Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (off shore) ώστε να εντοπίζονται εταιρίες-«μαϊμού» που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς.
  • Σύστημα με το οποίο θα ακυρώνονται φορολογικά συναλλαγές χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο και οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου.

Παράλληλα ο υφυπουργός Οικονομικών «άναψε» το πράσινο φως για να προχωρήσουν και οι εξής 4 δράσεις:

– Απογραφή και διασταύρωση όλων των εκθέσεων ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η καταβολή των προστίμων.
– Δημιουργία άμεσης διασύνδεσης όλων των συστημάτων του υπουργείου (ΤΑΧΙΣ ELENXIS και ISIS).
– Διενέργεια άμεσων ελέγχων στους λήπτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
– Ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση της επιτροπής συμβιβασμού με στόχο την άμεση ολοκλήρωση των χιλιάδων υποθέσεων που χρονίζουν και στερούν έσοδα από το Δημόσιο.
Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε συνοπτικούς ελέγχους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στο στόχαστρο θα τεθούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ανέλεγκτες χρήσεις η οποίες δεν περαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται σε σχετική εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών οι έλεγχοι θα γίνονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

– έχουν σημειωθεί σημαντικές φορολογικές παραβάσεις κατά το παρελθόν
– δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων
– η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας εμφανίζει μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας
– υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές
– έχει δηλωθεί στο παρελθόν απώλεια βιβλίων και στοιχείων
– επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν διαθέτουν σημαντικά αποθέματα ή ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δηλώσει υψηλές δαπάνες
– τα καθαρά κέρδη δεν έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους
– παρατηρείται αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλες οι δράσεις για τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες και τέθηκε στρατηγικός στόχος για την είσπραξη 3 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Πηγή: Εξπρές Στέλιος Κράλογλου

Μοιράσου αυτό το άρθρο