Νέος Νόμος για το Υπαίθριο Εμπόριο και τις Προσφορές.

Την 6η Ιουλίου δημοσιεύτηκε στο συνημμένο ΦΕΚ 105Α/1-7-2009 ο νόμος 3769/2009 «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» ο οποίος εισάγει σημαντικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο του υπαιθρίου εμπορίου και των εκπτώσεων – προσφορών.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Β΄ άρθρα 16 και 17 (για το υπαίθριο εμπόριο) και άρθρο 19 παρ. 8 (για τις εκπτώσεις – προσφορές).

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που εισάγει ο νέος νόμος είναι οι ακόλουθες:
– Εξειδικεύονται αλλά και διευρύνονται οι υπαίθριες αγορές οι οποίες πλέον διακρίνονται σε:

α) εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (μέγιστη διάρκεια 5 ημέρες)
β) παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις ή ζωοπανηγύρεις που τελούνται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο (μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες)
γ) χριστουγεννιάτικες αγορές (μέγιστη διάρκεια 15 ημέρες) και
δ) πασχαλινές αγορές (μέγιστη διάρκεια 10 ημέρες).

– Εισάγεται δημόσια κλήρωση στο Δήμο ή στην Κοινότητα για τους συμμετέχοντες στις εμποροπανηγύρεις: ποσοστό 75% των προς διάθεση αδειών θα κατανέμεται σε πωλητές λαϊκών αγορών κυριακάτικων αγορών και μικροπωλητές αποκλειστικής απασχόλησης και ποσοστό 25% αυτών σε πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές και σε εμπόρους. Δημόσια κληρώνονται και οι θέσεις που θα τοποθετηθούν οι αδειοδοτούμενοι.

– Εισάγεται νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία την άδεια του δικαιούχου συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η σύζυγος ή τα παιδιά του ειδικά όταν αυτοί κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.

– Τα είδη που θα διατίθενται στις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς. Ο νέος νόμος προχωρεί στην ενδεικτική απαρίθμηση αυτών η οποία περιλαμβάνει τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια και είδη διακόσμησης χριστουγεννιάτικες κάρτες και δέντρα πασχαλινά αυγά μπαλόνια υλικά περιτυλίγματος δώρων κεριά και λαμπάδες κλπ.

– Δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης του παράνομου κυριακάτικου παζαριού του Σχιστού κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών ορίων που απαιτεί ο νόμος. Η νομιμοποίηση δεν είναι αυτόματη αλλά απαιτείται η προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά.

– Εισάγεται δημόσια κλήρωση στην αρμόδια Νομαρχία για τους συμμετέχοντες στις κυριακάτικες αγορές: ποσοστό 75% των προς διάθεση αδειών θα κατανέμεται σε πωλητές λαϊκών αγορών κυριακάτικων αγορών μικροπωλητές αποκλειστικής απασχόλησης και ποσοστό 25% αυτών σε πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές και σε εμπόρους. Δημόσια κληρώνονται και οι θέσεις που θα τοποθετηθούν οι αδειοδοτούμενοι.

– Εισάγεται νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία την άδεια του δικαιούχου συμμετοχής σε κυριακάτικη αγορά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η σύζυγος ή τα παιδιά του ειδικά όταν αυτοί κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.

– Απαλείφεται η απαγόρευση διενέργειας προσφορών κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται των τακτικών εκπτώσεων. Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Πρώτον ότι η άρση της απαγόρευσης δεν αφορά μόνο στις προσεχείς θερινές εκπτώσεις έτους 2009 αλλά έχει γενική εφαρμογή και για τις μελλοντικές τακτικές εκπτώσεις.

Δεύτερον ότι οι προσφορές δεν αφορούν μόνο σε ένα δεκαήμερο όπως τεχνηέντως έχει διαδοθεί αλλά ισχύουν ως προς τις γενικές τους διατάξεις ήτοι μία δεδομένη επιχείρηση μπορεί να κάνει προσφορές στο σύνολο των 30 ημερών για 3 δεκαήμερα προσφέροντας -εάν το επιθυμεί- το 30% των ειδών της κάθε φορά.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πρόκειται για κανονικές και όχι «ειδικές» προσφορές άρα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διατυπώσεις (αναγγελία των προσφερομένων ειδών στον Εμπορικό Σύλλογο – Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας απαγόρευση διάθεσης άνω του 50% των ειδών της επιχείρησης απαγόρευση νέων προσφορών για τα αυτά είδη προ της παρέλευσης 2 μηνών κλπ.).

Τρίτον ότι ο νόμος άρχισε να έχει γενική εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσης (ήτοι την 1η Ιουλίου ασχέτως εάν κυκλοφόρησε την 6η Ιουλίου) και ως εκ τούτου όσοι εκ των εμπόρων μελών προχώρησαν από 1ης Ιουλίου και μετά προσφορές έστω και χωρίς να έχει δημοσιευθεί το ως άνω ΦΕΚ έπραξαν σύννομα και δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι οποιασδήποτε αρχής.

20 Ιουλίου, 2009|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο