ΓΓΔΕ: Εγχειρίδιο απαλλαγών – επιβαρύνσεων Εισαγωγέων – Εξαγωγέων

ΓΓΔΕ: Εγχειρίδιο απαλλαγών – επιβαρύνσεων Εισαγωγέων – Εξαγωγέων

 

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις» με σκοπό την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς και εν γένει στους συναλλασομένους σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.

Στο εν λόγω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το Κοινό Δασμολόγιο, τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα, τα Ειδικά Καθεστώτα, τους Εφοδιασμούς Πλοίων και Αεροσκαφών, καθώς και το Κοινό Σύστημα Φ.Π.Α.

Η έκδοση του Εγχειριδίου αποσκοπεί, αφενός στη διευκόλυνση της άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων και αφετέρου στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. Υπηρεσίες. Συνεπώς, το κοινό όφελος από το εγχείρημα αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας.

Το Εγχειρίδιο καταρτίστηκε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοσή του.

Η απλούστευση των διαδικασιών μέσω της μετάβασης σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό περιβάλλον όσον αφορά τις συναλλαγές των οικονομικών φορέων και των πολιτών με τα τελωνεία είναι μία συνεχής προσπάθεια. Πέραν των θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, εκτιμούμε ότι η υλοποίηση ανάλογων πρωτοβουλιών στο μέλλον θα ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και τους ιδιώτες.

Όπως αναφέρει η ΓΓΔΕ το εγχειρίδιο το απέστελλε σε όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες με σκοπό την εφαρμογή του.

Μοιράσου αυτό το άρθρο