Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κ. Γιάννης Γεροντίτης, παρέστη στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κ. Γιάννης Γεροντίτης, παρέστη στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), με θέμα «Η Ελλάδα Ενώπιον Νέων Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προοπτικών».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις29/09/2023 – στο Ξενοδοχείο “LUCYHOTEL”στη Χαλκίδα – στο πλαίσιο της 41ηςΓ.Σ. του Συνδέσμου.

Στην εισαγωγική του ομιλίαο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΣΕκ. ΠάνοςΛώλος,σημείωσε ότι οι τρείς βασικές προκλήσεις με τις οποίες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι ήδη αντιμέτωπες, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η επάρκεια Α’ Υλών και ο προστατευτισμός, επισημαίνοντας ότιηχώρα μας μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις τρεις προκλήσεις αξιοποιώντας τρεις σημαντικές ευκαιρίεςτην ΠράσινηΑνάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και τηδιαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων ευρωπαϊκής προέλευσης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειαςκ. Θεόδωρος Σκυλακάκης,ανέδειξε τρία κύρια σημεία: α) την ανάγκη για σταθερή συνέχιση των μεταρρυθμίσεων μεκύριοστόχο τηνενίσχυση της ανθεκτικότητας της εθνικής οικονομίας, β) τη σημασία της συστηματικήςπροώθησηςτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και γ) την ανάγκη για κλιματική προσαρμογή που για τη βιομηχανία σημαίνει και κατασκευή και συντήρηση πιοανθεκτικώνυποδομών της.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδοςκ. Γιάννης Στουρνάρας,επεσήμανε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάπτυξη και ευημερία της ελληνικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση του ΣχεδίουΔράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία θα βοηθήσει στην αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, στην άνοδο των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και στη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για τηνεπιτυχία του Σχεδίου αποτελεί η απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μεαξιοποίηση των χρηματοδοτικώνεργαλείων.

Η Γ.Γ. Βιομηχανίαςκ. Θέμις Ευτυχίδου,επικεντρώθηκε στην παρουσίαση τηςΕθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίαςπου επιδιώκεινα θέσει τηνελληνική βιομηχανία στον πυρήνα μίας έξυπνης, πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίαςκαι μίας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας, επενδύοντας στην καινοτομία, τη συνεργασία και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού,προσελκύοντας επενδύσεις, συμμετέχοντας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και παράγοντας βιώσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Μοιράσου αυτό το άρθρο