ΟΑΕΔ: 12 προγράμματα απασχόλησης

Δώδεκα προγράμματα απασχόλησης και δύο προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων. Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα:
1) «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων».
2) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών». Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ για ανέργους άνω των 24 ετών και στο ποσό των 20 ευρώ για τους ωφελούμενους άνεργους έως 24 ετών.
3) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (δήμοι και περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών».
4) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
5) Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
6) Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ» «Γ.Η. Σκούρτης ΑΕΓΑ» «Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union)» «Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Trust)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από την επιχείρηση «Commercial Value»
7) Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «Τεξαπρέτ Α.Ε.» «ΜΑΧΙΜ Περτσινίδης Α.Ε.» «Roberto ΑΒΕΕ» «Νόβα Κνιτ Α.Ε.» «Belle Α.Ε.» «ΠΑΚ. Κενταποτζίδη Α.Ε.» «Ευρωβαφή Α.Ε.» «Eurohouse Α.Ε.» «Θεμελιοδομή Α.Ε.» «Μίνος ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης.
8) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.
9) Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
10) Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ) Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες Αποφυλακισμένων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
11) Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ) Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
12) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για απασχόληση Σπουδαστών ΤΕΙ – ΣΕΛΕΤΕ.
13) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση-ΛΑΕΚ 045%) έτους 2012.
14) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (ΛΑΕΚ 1-25).
Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.178.241 άτομα είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε εβδομήντα ένα επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 39 δισ. ευρώ.
Μέτρα προστασίας ανέργων
Στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων -επιδόματα ανεργίας προγράμματα πλησίον της σύνταξης κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων παροχές οικογένειας και μητρότητας- εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 20 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

29 Νοεμβρίου, 2012|ΛΑΕΚ|

Μοιράσου αυτό το άρθρο