ΟΑΕΔ:νεα Προσκληση Για Προσληψεις Ανεργων

Tη δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις για τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού δημοσίευσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Αφορά την πρόσληψη ακόμη 27.948 ατόμων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δημόσιους φορείς της χώρας για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

Έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις σε δήμους περιφέρειες ασφαλιστικά ταμεία δικαστήρια και… ιερές μητροπόλεις η οποία ξεκινάει σήμερα 13/11/2013.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

(1).Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

(2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

(3) Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

(4)Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

(5) Ανεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Μοιράσου αυτό το άρθρο