Οι ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος.

Ριζικές ανατροπές στο σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο τα βασικά σημεία του οποίου παρουσιάζει σήμερα η «Η».

Οι αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013 αναμένεται να φέρουν πρόσθετους φόρους στους περισσότερους φορολογουμένους ενώ φοροελαφρύνσεις θα προκύψουν για τις ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ.

Στις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

1. Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα με τρεις συντελεστές 21% 36% και 45% ενώ το αφορολόγητο όριο αντικαθίσταται με σταθερή έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ. Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

2. Κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα προστατευόμενα παιδιά.

3. Αύξηση από 10% σε 21% του πρόσθετου φόρου που επιβάλλεται στο ποσό του εισοδήματος το οποίο δεν καλύπτεται από αποδείξεις.

4. Μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις από 40% στα επίπεδα του 33%.

5. Αύξηση του φόρου στους τόκους των καταθέσεων από 10% σε 15%.

6. Επιβολή φόρου 10% έως 45% στα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων.

7. Επιβολή φόρου υπεραξίας 20% στο εισόδημα από μεταβιβάσεις ακινήτων.

8. Επιβολή φόρου υπεραξίας 20% στις μετοχές και στα αμοιβαία κεφάλαια.

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ της Μαρίας Βουργάνα

Μοιράσου αυτό το άρθρο