Οι άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για την ολιστική στρατηγική ανάπτυξης της χώρας, όπως: Χρηµατοδότηση επιχειρηµατιών και ΜµΕ µε τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα, ολοκλήρωση της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Εξαγωγές, ολοκλήρωση του έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), απλοποίηση αδειοδότησης για επιπλέον τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, επέκταση των λειτουργιών και περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών OneStopShop γιαΕπιχειρήσεις.

Μοιράσου αυτό το άρθρο