Οργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων(ΕΦΕΤ).

Το Επιμελητήριο Εύβοιας προκειμένου να καλυφθούν τα Μέλη με την απαραίτητη βεβαίωση του ΕΦΕΤ προγραμματίζει την διοργάνωση σεμιναρίων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) διάρκειας 10 ωρών σύμφωνα με την ΥΑ14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Το πρόγραμμα αφορά τους επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό όλων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή διάθεση και διακίνηση τροφίμων και ποτών.
Οι επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό έχουν υποχρέωση να καταρτιστούν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ :Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 10 ώρες (2 απογεύματα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και έπειτα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο επιδεικνύεται σε ελέγχους και καλύπτει την επιχείρηση.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ : Το κόστος της εκπαίδευσης ανέρχεται στα 50 ευρώ όπου περιλαμβάνονται και οι σημειώσεις.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την καταθέσουν στο Επιμελητήριο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε μέρα από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου (υπεύθυνοι Τσάκου Παγώνα και Κοκκάλας Νικόλαος στα τηλέφωνα 2221023510 – 2221086452).

Μοιράσου αυτό το άρθρο