Όροι για σφαγεία στα μικρά νησιά

Με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι όροι οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας που βρίσκονται σε ελληνικά νησιά σε έκταση μικρότερη από 600 τ.μ. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμου Χαρακόπουλου στις 3 Δεκεμβρίου ορίζει ότι τα σφαγεία δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 100 κεφάλια χοιρινών 150 κεφάλια προβάτων-αιγών και 22 κεφάλια βοοειδών το μήνα.Συγκεκριμένα αναφέρει ότι τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας δεν μπορούν να ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 100 κεφαλές χοιρινών ανά μήνα με δυνατότητα αύξησης μέχρι 30% μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων τις 150 κεφαλές προβάτων ή αιγών ανά μήνα με δυνατότητα αύξησης μέχρι 90% μόνο για την περίοδο του Πάσχα και τις 22 κεφαλές βοοειδών ανά μήνα.Με το Προεδρικό Διάταγμα καλύπτονται σημαντικές ανάγκες της νησιωτικής κτηνοτροφίας και δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα σύμφωνα με τον κ. Χαρακόπουλο και πλέον οι παραγωγοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μετακινούν τα ζώα τους με υψηλό κόστος και συχνά υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε εγκεκριμένα σφαγεία στην ηπειρωτική Ελλάδα ή στα μεγάλα νησιά. Με αυτό τον τρόπο στηρίζεται η τοπική παραγωγή και η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των νησιών σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό. Σημειώνεται ότι η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας των μικρών σφαγείων χορηγούνται από τις αρμόδιες περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας τους όπως καθορίζονται στο Π.Δ. διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά στη δημόσια Υγεία στην υγεία και προστασία των ζώων και την ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων.

 

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ04/12/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο