Παράση για το πρόγραμμα BCMC-China

Διασύνδεση Νέων Ελλήνων και Κινέζων Επιχειρηματιών:
Χτίζοντας γέφυρες με την Κινεζική διασπορά στην Ελλάδα
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το πρόγραμμα BCMC China θα διαρκέσει 12 μήνες και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Κινεζικής κοινότητας στην Ελλάδα και νέων Ελλήνων επιχειρηματιών. Υλοποιείται με την υποστήριξη του “αλληλεγγύη – SolidarityNow”. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η οικοδόμηση οικονομικών συνεργιών και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και για τα μέλη της Κινεζικής διασποράς στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα αναδείξει την τεράστια «κρυφή» δυναμική των κοινοτήτων μεταναστών ως πηγής νέων ιδεών και καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας νέων οικονομικών δικτύων που μπορεί να αποδειχθούν επωφελή τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κίνα.

Οι στοχεύσεις του προγράμματος θα επιτευχθούν μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων δράσεων:

Διασύνδεση νέων Ελλήνων και Κινέζων και ενίσχυση των μεταξύ τους δεσμών μέσα από σειρά σχετικών σεμιναρίων και συναντήσεων.

Ενίσχυση ενδιαφέροντος των νέων επιχειρηματιών (Ελλήνων και Κινέζων) για εξωστρεφείς επιχειρηματικές ευκαιρίες και mentoring μετά από την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
(α) Το πρόγραμμα αναμένεται να φέρει σε επαφή 10 νέους Έλληνες και 10 Κινέζους επιχειρηματίες οδηγώντας στη δημιουργία 5-6 νέων εταιρειών ή/και στην επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στην αγορά της Κίνας.
(β)   Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
(γ)  Ενίσχυση δεσμών και πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και μελών της Κινεζικής κοινότητας στην Αθήνα.
(δ)   Διευκόλυνση ενσωμάτωσης των Κινέζων μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.

Κριτήρια Συμμετοχής:
-Ηλικία μεταξύ 25-39 ετών
-Πτυχίο Πανεπιστημίου
-Πρόθεση ίδρυσης επιχείρησης ή επιχείρηση που έχει ιδρυθεί τα τελευταία 5 χρόνια
-Ενδιαφέρον για την Κινεζική αγορά
 

 

 

Παρακαλώ υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες στη διεύθυνση: bcmc@esyne.gr με την ένδειξη «ΒCMC China – [Ονοματεπώνυμο]» ως θέμα, μέχρι τις 15 Μαΐου 2016 (νέα προθεσμία).
Βιογραφικό σε μορφή Europass

Σκαναρισμένο αντίγραφο αποδεδειγμένης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency, Advance, Toefl ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίου ξένου πανεπιστημίου)

Συνοδευτική επιστολή (1. Γιατί ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα; 2. Περιγράψτε την ιδέα/επιχείρησή σας εν συντομία  3. Με ποιον τρόπο θα σας βοηθήσει το πρόγραμμα στα μελλοντικά σας σχέδια; 4. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το πρόγραμμα;)

Μοιράσου αυτό το άρθρο