Παράταση έως τις 29/1 για υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Τ. Κατσέλη παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να υπαχθούν στα κίνητρα του νόμου 3299/2004.

 

Παράταση έως τις 29/1 για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου η προθεσμία έληγε στις 31/12/2009 αλλά η παράταση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου. Η παράταση -διευκρινίζεται- θα προωθηθεί προς ψήφιση στην Βουλή με σχετική τροπολογία από την ΥΠΟΑΝ κ. Κατσέλη.

Παράλληλα στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 11 Δεκεμβρίου 2009 και συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου έχει περιληφθεί διάταξη (άρθρο 10) που αναφέρεται στην αναστολή της αίτησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 όπως ισχύει.

Ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου

Στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται επίσης ότι το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβαίνει στην επανεξέταση των ρυθμίσεων του νόμου 3299/2004 και σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και μετά από σχετική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της οικονομίας θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου.

Όπως αναφέρεται ο αναπτυξιακός νόμος «πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο στήριξης του νέου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη».

13 Ιανουαρίου, 2010|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο