Παράταση προθεσμίας υποβολής Ασφαλιστικής & Φορολογικής ενημερότητας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ειδικότερα από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιούχων εταιρειών και άλλες διατάξεις παρατάθηκε κατά δυο μήνες δηλαδή μέχρι 30 Ιουλίου 2010 η προθεσμία υποβολής ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την υπαγωγή στη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3816/2010.

Η παράταση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ για τη χορήγηση δανείων για την εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους.

Λόγω της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των παραπάνω ενημεροτήτων παρατάθηκε και η προθεσμία αποπληρωμής του δέκα τοις εκατό των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.6.2007 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 3816/2010 από την 15.6.2010 στην 10.8.2010.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας μαζί με άλλα Επιμελητήρια είχε εγκαίρως ζητήσει από το Υπουργείο την άμεση και εύλογη παράταση της προθεσμίας.

Μοιράσου αυτό το άρθρο