Πράσινο φως στην χρηματοδότηση 9 προγραμμάτων μελισσοκομίας

Τα «μελισσοκομικά προγράμματα» είναι συγχρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στην έγκριση εννέα προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγής μελιού στη χώρα μας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθούν την τριετία 2014-2016. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 9% περίπου του συνολικού ποσού που διαθέτει η Ε.Ε. για τα 28 πλέον κράτη-μέλη.
Τα «μελισσοκομικά προγράμματα» είναι συγχρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι μέσω της υλοποίησης δράσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των μελισσοκομικών προϊόντων της Ε.Ε. και να στηριχθεί ο τομέας της μελισσοκομίας.
Το ύψος της ευρωπαϊκής συμμετοχής στη χρηματοδότηση των «μελισσοκομικών προγραμμάτων» σχετίζεται άμεσα και καθορίζεται από το σύνολο των μελισσοσμηνών που διαθέτει το κάθε κράτος-μέλος.
Οι επιδοτήσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν έξι κατηγορίες μέτρων υπέρ των μελισσοκόμων: τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες τους έλεγχο της βαρροϊκής ακαρίασης που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα των μελισσοσμηνών εργαστηριακές αναλύσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Οι δράσεις
Τα ποσά της χρηματοδότησης κατανέμονται βάσει του εγκεκριμένου εθνικού «μελισσοκομικού προγράμματος» στις ακόλουθες δράσεις:
Μέτρο 1ο: Τεχνική Βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδας μελισσοκόμων. 1.1 Λειτουργία κέντρων μελισσοκομίας 1.2 Λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας 1.3 Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων – έκδοση εντύπων 1.4 Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης.
Μέτρο 3ο: Εξορθολογισμός των μετακινήσεων. 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών) 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.
Μέτρο 4ο: Μέτρα των εργαστηρίων ανάλυσης φυσικομηχανικών του μελιού. 4.1 Αναλύσεις μελιού 4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.
Μέτρο 6ο: Εφαρμοσμένη Ερευνα. 6.1 Εφαρμοσμένη έρευνα.
Με αφορμή την έγκριση των προγραμμάτων μελισσοκομίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης σημείωσε ότι «η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση ενός αποτελεσματικού προγράμματος για έναν κλάδο με παρουσία στις εξαγωγές μας που απασχολεί περί τους 27.000 μελισσοκόμους σε περιοχές μάλιστα ευαίσθητες όπως τα νησιά.
Ο τομέας έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης αν ληφθεί υπόψη ότι η Ε.Ε. καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ26/07/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο