Αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:

«οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων). Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Ποιοι είμαστε;

Επιμελητήριο Ευβοίας (Ε.Ε), με έδρα τη Χαλκίδα : Ελ. Βενιζέλου 12 είναι  Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες και ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία. Επίσης ασκεί γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια.

Η συλλογή και η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του κυρίως με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών  με στόχο την οικονομική ανάπτυξη του Νομού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ (GDPR) ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε., εδώ:

(Κωνσταντίνα Σ. Κάντα, 2221086452 (6) , info@eviachamber.gr)

(Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων,  κος Μαυρίκης Γεώργιος  2221086452, dpo@eviachamber.gr).

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies (όπως πχ. IP η πληροφορίες προτιμήσεων, στοιχεία χρήσης συσκευής), δηλαδήπληροφορίες που επιτρέπουν τη συμμετοχή στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο και την παροχή καλύτερης εμπειρίας πλοήγησης καθώς και  πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση αυτού του παρόντος ιστότοπου. Επίσης συλλέγουμε τα  στοιχεία που θα παρέχετε εσείς οι ίδιοι κατά τη συμπλήρωση της σχετικών φορμών ή αιτήσεων που μας υποβάλλετε για την εξυπηρέτησή σας συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου και των στοιχείων επικοινωνίας σας σε περίπτωση που εισάγετε κωδικούς πρόσβασης και εισέλθετε στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Ο διαδικτυακός τόπος του Επιμελητηρίου Ευβοίας δεν είναι σχεδιασμένος και δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Επομένως δε συλλέγουμε ούτε επιθυμούμε την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε παιδιά. Εάν έχετε υπόψη σας οποιαδήποτε παροχή δεδομένων που αφορούν ανηλίκους παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου δηλώνει πώς εμείς, το Επιμελητήριο Ευβοίας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και ανανέωση της ιδιότητας μέλους, την παροχή υπηρεσιών προς εσάς, την πλήρωση των προϋποθέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του ΓΕΜΗ  καθώς επίσης την γνωμοδότηση και ενημέρωση για πάσης φύσεως θεμάτων και δράσεων συναφή με την υλοποίηση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, το Επιμελητήριο Ευβοίας  παρέχει στα μέλη του, άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας θα επεξεργαστεί (συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεί) τις πληροφορίες που παρέχετε με τρόπο συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΠΔ). Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ακριβείς κι ενημερωμένες και να μην τις κρατήσουμε για περισσότερο απ’ όσο είναι απαραίτητο. Το πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρούνται ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να διέπεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις του τομέα αναπτυξιακής πολιτικής και συμφωνημένες πρακτικές.

Τα δικαιώματά σας

Το Επιμελητήριο Ευβοίας κατόπιν αιτήματός σας, μπορεί να επιβεβαιώσει ποιες πληροφορίες κρατάμε για εσάς και πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασία. Εφόσον το Επιμελητήριο Ευβοίας διατηρεί προσωπικά δεδομένα για εσάς μπορείτε να ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορίες:

• Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που έχει αποφασίσει πώς και γιατί θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.

•  Τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία.

•  Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν.

•  Τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διατέθηκαν/θα διατεθούν τα δεδομένα.

•  Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, πληροφορίες για το πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται με ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε κάποιες χώρες επειδή πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, εξασφαλίζουμε πως υπάρχουν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστούν οι πληροφορίες σας.

•  Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας.

•  Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε, διαγράψετε, περιορίσετε ή εναντιωθείτε σε κάποιες επεξεργασίες.

•  Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

•  Τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

• Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση, καθώς και εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής αυτών των δεδομένων.

• Την πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε συλλέχθηκαν απευθείας από εσάς.

•  Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορίες των αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας (αν και εφόσον πράγματι γίνεται).

Για να υποβάλετε αίτημα μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.

Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Εάν έχετε κάποιο παράπονο για τη χρήση που κάνουμε στις πληροφορίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν τη δήλωση σε τακτική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 20/05/2019