Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση – λειτουργία Συνεργείων Μικροεπισκευών.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Μεταφορών και προωθείται για υπογραφή από τον συναρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση με το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) καλύπτονται πλέον νομικά οι αυξημένες σύγχρονες ανάγκες του κλάδου με την ίδρυση-λειτουργία και εποπτεία των συνεργείων μικροεπισκευών καθώς:

  • Νομιμοποιείται και οριοθετείται ο κλάδος των μικροεπισκευών σε σχέση με εκείνο των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ο οποίος είναι ήδη νομοθετικά ρυθμισμένος με τη τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου συνεργείου (προϋποθέσεις χώρου μηχανολογικού εξοπλισμού) καθώς επίσης και με τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη-μικροεπισκευαστή.
  • Διασφαλίζονται οι συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων μικροεπισκευών.

Στις διατάξεις του υπό έκδοση ΠΔ περιγράφονται αναλυτικά οι διενεργούμενες παρεχόμενες εργασίες η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων συντήρησης – επισκευής ο ελάχιστα απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός οι ειδικές κτιριοδομικές και τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου μικροεπισκευών.

 

  • Καθορίζονται επίσης οι δραστηριότητες των συνεργείων επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων-μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και διαχωρίζονται με αυτές των φανοποιείων – βαφείων καθώς χρησιμοποιούν διαφορετικό εξοπλισμό και μεθοδολογία.
26 Μαρτίου, 2009|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο