Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες στον αγροτικό χώρι

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με εξιδίκευση σε συναφή αντικείμενα με τον αγροτικό χώρο υλοποιεί ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που συγχρηματοδοτείται από το ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο σρα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της δράσης445 άνεργοι επιστήμονες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εξιδικευμένοι σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο και συγκεκριμένα γεωτεχνικοίτοπογράφοι μηχανικοί και οικονομολόγοι θα τοποθετηθούν σε εξιδικευμένες θέσεις πρακτικής εξάσκησης σε υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και θα πιστοποιθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα εξάμηνο.Ηυποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.opekepe.gr εώς τις 29/10/2013.

Μοιράσου αυτό το άρθρο