«Πρόγραμμα, Έγκαιρη Προειδοποίηση : Κομβική για την μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την κρίση στην ανάπτυξη»

«Πρόγραμμα, Έγκαιρη Προειδοποίηση : Κομβική για την μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την κρίση στην ανάπτυξη»

 

Το Επιμελητήριο Ευβοίας ενημερώνει τα μέλη του για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Έγκαιρη Προειδοποίηση».

 

Το πρόγραμμα «Έγκαιρη Προειδοποίηση» αποσκοπεί στην παροχή ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις (0-50 άτομα προσωπικό), που έχουν προβλήματα βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση ή / και την αναδιάρθρωσή τους. Οι ΔΩΡΕΑΝ παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Ευβοίας, αφορούν σε : αρχική ανάλυση, αξιολόγηση και διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασής τους και στη συνέχεια, συμβουλευτική υποστήριξή τους για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών με σκοπό την διάσωσή τους ή /και την ανάπτυξή τους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος είναι: α) διάρκειας 15 ωρών στο πρώτο στάδιο της διάγνωσης (ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων) και της παροχής πρόσθετης πληροφόρησης και β) έως και 6 μήνες συμβουλευτική υποστήριξη, με περιοδικές συναντήσεις/επαφές με την καθοδήγηση από τον/τους κατάλληλο/ους Μέντορα/ες.

“Το Επιμελητήριο Ευβοίας σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EARLYWARNINGEUROPE, προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις για την:

α) ανάλυση, αξιολόγηση, διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησής σας με εξειδικευμένους διαγνώστες-επιχειρηματικούς συμβούλους

β) καθοδήγηση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, Εθελοντές Μέντορες.

γ) παροχή νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση δυσχερειών (Εξωδικαστικός, κόκκινα δάνεια, νόμος Κατσέλη).

Οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝστο πρόγραμμα.Κατεβάστε και συμπληρώστε την έντυπη αίτηση εδώείτε υποβάλετεηλεκτρονικά την αίτηση από εδώ.

 

Άμεσα επικοινωνεί μαζί τους ένα εξειδικευμένο στέλεχος και τους επισκέπτεται , για να πραγματοποιήσει την διάγνωση της κατάστασης.
Έμπειρος εμπειρογνώμονας /μέντορας που εξειδικεύεται στους τομείς στους οποίους έχουν ανάγκη υποστήριξης, συνδέεται μαζί τους και τους συμβουλεύει από έναν έως και έξι μήνες, (με περιοδικές συναντήσεις/επαφές).
Εάν έχουν υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία κλπ ο νομικός σύμβουλος συνεργάζεται μαζί τους για την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης, πριν τους συνδέσουμε με εξειδικευμένο μέντορα (πρώην στελέχη τραπεζών, εφοριών, ασφαλιστικών ταμείων, επιχειρήσεων κλπ).
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη του Επιμελητηρίου Ευβοίας μπορούν ν΄ απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ευβοίας: Ελ. Βενιζέλου 12, 34100 Χαλκίδα. Τηλέφωνα: 2221 086452/23510 (ΕΣΩΤ. 5 ή 6). Επίσης μπορούν ν΄ απευθύνονται στον Υπεύθυνο προγράμματος, κ. Σύρο Κοσκοβόλη στα τηλέφωνα: 210-3380279, 210-3380210, 210-3380236.

Μοιράσου αυτό το άρθρο