Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή ένωση

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το χρονοδιάγραμμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Junior Professionals in Delegations), απέστειλε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EΕΑS). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο στις αρχές Ιουνίου 2015 και οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2015. Σημειώνεται ότι η διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων θα αναληφθεί, εκ νέου, από ΚΥ η οποία ήταν υπεύθυνη για την προεπιλογή των αιτούντων του περυσινού Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-greece.br. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στην διεύθυνση http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations/index_en.htm

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο