Προγραμμα για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ στην Ευρώπη

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Προώθηση Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στην Εσωτερική Αγορά (Γερμανία Σουηδία Φιλανδία και Τσεχία)» που υπέβαλε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σε συνεργασία με επιμελητήρια της χώρας.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2016 και συνολικό προϋπολογισμό 3.152.624 ευρώ. Το επικοινωνιακό μήνυμα του προγράμματος είναι το «Daily Choice» και αφορά στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και ειδικότερα των παρακάτω κατηγοριών σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές.
Γαλακτοκομικά προϊόντα ΠΟΠ
• Φέτα Κασέρι Πηχτόγαλο Χανίων Φορμαέλα Αράχοβας Παρνασσού Μετσοβόνε Καλαθάκι Λήμνου Σφέλα Ανεβατό Μανούρι Γαλοτύρι αδοτύρι Μυτιλήνης Μπάτζος Ξυνομυζήθρα Κρήτης.
Φυτικά προϊόντα ΠΟΠ
• Ελαιόλαδο: Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης Φοινίκι Λακωνίας Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης Καλαμάτας Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης Πέτρινα Λακωνίας Κροκεές Λακωνίας.
• Βρώσιμες Ελιές: Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης Ελιά Καλαμάτας.
• Αλλα προϊόντα: Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια.
Φυτικά προϊόντα ΠΓΕ
• Ελαιόλαδο: Λέσβος Μυτιλήνη Χανιά Κρήτης Λακωνία.
• Αλλα Προϊόντα: Κρητικό Παξιμάδι.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές μεταποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του AGROCERΤ και έχουν δικαίωμα χρήσης των σημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Η ΚΕΕΕ έχει ετοιμάσει πληροφοριακό υλικό και ειδικό ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο αφού συμπληρωθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να κατατεθεί στα οικεία επιμελητήρια.

ΠΗΓΗ:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ12/04/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο