Πρόγραμμα:Ενίσχυση Επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων.

Tο πρόγραμμα «digi-retail» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών ορίστηκε στις 19/11/2010.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ ΑΕ ΕΕ ΕΠΕ και Ατομικές) ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

30 Νοεμβρίου, 2010|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο