Προς κατάργηση το φορολογικό πιστοποιητικό εταιριών

Ρύθμιση – ανάσα που θα απελευθερώσει 4.500 ελληνικές επιχειρήσεις από το κόστος έκδοσης πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης και θα καταστήσει τους ορκωτούς ελεγκτές «υπεύθυνους» για το φορολογικό έλεγχο των εταιρειών εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεννόηση με την τρόικα. Στόχος είναι η ενσωμάτωση από το 2015 του φορολογικού πιστοποιητικού στις οικονομικές καταστάσεις που εκδίδουν οι ελεγκτικές εταιρείες κάτι που αφενός θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό των έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές και αφετέρου θα ελαφρύνει τις εταιρείες από την δαπάνη έκδοσης του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης που σήμερα ανέρχεται από 5.000 ευρώ έως και 100.000. Το φορολογικό πιστοποιητικό είναι ουσιαστικά μια έκθεση που συντάσσει ο ορκωτός ελεγκτής και στην οποία διατυπώνει τη γνώμη του για το εάν τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης αντανακλούν την πραγματική της εικόνα.

Μοιράσου αυτό το άρθρο