Πρόσκληση ανέργων για τις “τοπικές συνεργατικές δράσεις ενάντια στην ανεργία στην Εύβοια”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΒΟΪΚΗ συν-ΕΡΓΑΣΙΑ», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας την Πράξη «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και

ΚΑΛΕΙ

Άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ(με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται οι εξής δράσεις:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της Πράξης.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέας ή της αναβάθμισης υφιστάμενης ατομικής ή κοινωνικής / συνεταιριστικής επιχείρησης.

 

Για να δείτε την πρόσκληση κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής κάντε κλίκ εδώ.

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο