Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/12/2014 και ομοίως κατά την δεύτερη επαναληπτική στις 22/12/2014, σας καλώ να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας και κατ΄επέκταση του θεσμού των Επιμελητηρίων. Γνωρίζετε όλοι τις υποχρεώσεις σας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων (ΦΕΚ 176/6.2.2008), κυρίως όμως, γνωρίζετε την ευθύνη που έχετε απέναντι στα μέλη του Επιμελητηρίου που σας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπήσετε, αλλά και στους συναδέλφους – μέλη της Διοίκησης που βρίσκουν χρόνο και παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καλείστε λοιπόν στις 29/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Επικύρωση Πρακτικών

2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2015

Μοιράσου αυτό το άρθρο