Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Νο1-Πρόσληψη Συμβούλου.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας έχοντας υπόψη την παράγρ. 2 του άρθρου 3ζ του Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3419/06 περί Επιμελητηρίων και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 1.8.2007 κάνει γνωστό ότι προτίθεται να προσλάβει έναν σύμβουλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αμειβόμενο με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 

Η θητεία του Συμβούλου θα είναι τριετής όμως κάθε χρόνο θα γίνεται από την Διοικητική Επιτροπή αξιολόγηση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου έργου και μόνο όταν αυτή η αξιολόγηση είναι θετική θα συνεχίζεται και για το επόμενο έτος η συνεργασία.

16 Αυγούστου, 2007|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο