Πνευματική ιδιοκτησία. Κατά τον Ν2837/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης ( που έχει κυρωθεί με τον Ν.100/75) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη και των συγγραφέων.