Ρωτήστε το Νομικό μας Σύμβουλο

Ρωτήστε το Νομικό μας Σύμβουλο

Ρωτήστε το Νομικό μας Σύμβουλο2024-04-24T13:09:03+03:00
Ποια είναι η διαδικασία και το κόστος ώστε να κατοχυρώσω το εμπορικό μου σήμα και κατ’ επέκταση την ετικέτα του προϊόντος που παράγω, συσκευάζω και διαθέτω στην αγορά.2024-04-23T14:01:59+03:00

– Αρμόδια για την κατοχύρωση του σήματος είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

-Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος ανάλογα με το εύρος της προστασίας του σήματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: σε Eθνικό επίπεδο, σε Κοινοτικό (ευρωπαϊκής κοινότητας) και Διεθνές.

-Χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την σχετική αίτηση για την κατοχύρωση του σήματος μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα  της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου (gge.gov.gr)

-Πριν την υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται έλεγχος, για το αν υφίσταται ήδη κατοχυρωμένο το σήμα που θέλουμε να κατοχυρώσουμε.

– Η αίτηση δήλωσης σήματος υποβάλλεται υποχρεωτικά από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος προβαίνει προηγούμενα και στον σχετικό έλεγχο.

-Για τη υποβολή της αίτησης δήλωσης το κόστος περιλαμβάνει α) Παράβολο δημοσίου ποσού 110 € για την πρώτη κλάση (κατηγορία προϊόντων στην οποία θα αφορά το σήμα) και επιπλέον 20€ για κάθε επιπλέον κλάση και β) Την αμοιβή του Δικηγόρου.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία
Go to Top