Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι προβλεπόμενες στο νέο νομοσχέδιο ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλουν στην προσπάθεια των επιχειρήσεων, που σήμερα αντιμετάλξίζουν πρόβλημα ρευστότητας, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σχετικά όμως με τις ρυθμίσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών προτείνουμε κάποιες τροποποιήσεις δεδομένης της αδυναμίας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ ελευθέρων επαγγελματιών να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από την μέγγενη των οφειλών, οι οποίες έχουν τόσο οικονομικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο στην αγορά, που συρρικνώνεται, όσο και προσωπικό κόστος.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 • «Πάγωμα» και «κεφαλαιοποίηση» των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου και φυσικά με προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες οφειλέτες θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους. Παράλληλα θα δώσει μία ευκαιρία στους οφειλέτες του Οργανισμού να επανενταχθούν στην ασφαλιστική οικογένεια και να εφοδιαστούν με τις αναγκαίες ασφαλιστικές ενημερότητες, που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να διασώσουν το επιτήδευμά τους. 
 • Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για τα δυο επόμενα έτη, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του

   

 • Για την επανένταξη των ανενεργών ασφαλισμένων, θα πρέπει να επανεξεταστεί η ένταξη αυτών στη μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία απόδοσης εισφορών. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί μεγάλο μέρος του ελλείμματος στον ΟΑΕΕ.

   

 • Διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων και πρόσθετων τελών

   

 • Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης

   

 • Αποποινικοποίηση οφειλών στον ΟΑΕΕ

   

 • Δυνατότητα συνταξιοδότησης για όσους έχουν κύρια οφειλή έως και 50.000 ευρώ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Για την επίτευξη των ανωτέρω αναγκαία προϋπόθεση είναι η κατάργηση των ΚΕΑΟ, ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ, η υποστήριξη του ασφαλισμένου και όχι η τιμωρία του.

Βέβαιοι τις ενέργειές σας. ι ότι λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας αναμένουμε τις

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΩΣΗΣ

Μοιράσου αυτό το άρθρο