Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Σε νέους όρους τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών υπάγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ με βάσει τις διατάξεις του αρ. 19 του Ν 3833/10.

Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από εισφορές με μηδενική προκαταβολή πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς επίσης και ποσών που εισπράττονται από τον Οργανισμό για λογαριασμό τρίτων.

Σχετική η υπ αρ. 27/2010 εγκύκλιος του ΟΑΕΕ.

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο 27/2010 πατήστε εδώ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο