Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα Σύμφωνα με το Άρθρο 65 του Ν. 4446 2016 (α 240) (β΄1445).

Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 45.38 KB

Μοιράσου αυτό το άρθρο