Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ  διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας», για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ & Β κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων από 1- 50.

Τα σεμινάρια αυτά, διάρκειας 10 ωρών θα πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες (5+5 ώρες) για την Γ κατηγορία και 35 ωρών και θα πραγματοποιούνται σε 7 ημέρες (5 ώρες ημερησίως).

Κόστος Συμμετοχής : 50€ για την Γ κατηγορία και 100€ για την Β κατηγορία.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Επιμελητηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς  (Αριθμός Λογαριασμού: 5154-040965-446 ΙΒΑΝ: GR0601721540005154040965446) ή αυτοπρόσωπος στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου στην Χαλκίδα επί της Ελ. Βενιζέλου 12 και το αποδεικτικό κατάθεσης συνυποβάλλεται με την ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στην υπηρεσία του Φορέα  τα δικαιολογητικά αποστέλλονται πρωτότυπα.

Τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  στους συμμετέχοντες θα δίνονται από το Επιμελητήριο.

Όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους έγκαιρα προκειμένου το Επιμελητήριο να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση των προγραμμάτων από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 12 της νέας Υπουργικής Απόφασης 2432/12.01.2024, με ΑΔΑ: ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και  την 31η Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύναται να επανακαταρτισθούν.

Η επανακατάρτισή τους ( αιτήσεις και πιστοποιητικά καταρτιζόμενων ) θα διεξαχθεί με την ίδια διαδικασία που ισχύει  για όσους καταρτίζονται για πρώτη φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη εκπαίδευσης Κάντα Κωνσταντίνα στα τηλέφωνα 2221086452/ 2221023510 εσωτ. 6.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ΑστυνΤαυτότητας
3. Έναρξή δραστηριοτήτων