Σχέδιο για νέα περαίωση δρομολογεί η κυβέρνηση.

Περαίωση-εξπρές των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων 800.000 ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών για να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα. Στο υπουργείο Οικονομικών έχει κατατεθεί πρόταση από υπηρεσιακά στελέχη με την οποία δίνεται μια τελευταία ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που «γύρισαν την πλάτη» στην τελευταία περαίωση να υπαχθούν σε αυτήν προκειμένου να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους. Σύμφωνα με την πρόταση οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημμα «περαίωση ή έλεγχος».

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι εφορίες θα καλούν τους επιτηδευματίες να αποδεχθούν εντός προθεσμίας 5 ημερών το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000-2009. Στο εκκαθαριστικό θα αναγράφεται το σύνολο της οφειλής για την περαίωση κάθε οικονομικού έτους το κατά οικονομικό έτος προοδευτικό άθροισμα των επιμέρους οφειλών καθώς και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονομικά έτη.

Όσοι δεν αποδεχθούν το εκκαθαριστικό θα υποστούν τακτικό φορολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση αποδοχής του εκκαθαριστικού σημειώματος το σύνολο της οφειλής θα βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ στο όνομα του υπόχρεου ο οποίος θα καλείται να πληρώσει άμεσα ως προκαταβολή το 20% της βεβαιωθείσας οφειλής. Τα υπόλοιπα προς καταβολή ποσά φόρου που αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία θα καταβάλλονται από 6 έως 24 μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει τακτικούς ελέγχους με συνοπτικές διαδικασίες και με την εφαρμογή 10 κριτηρίων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται και οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες οι οποίες έχουν αναλάβει το φορολογικό έλεγχο των ανώνυμων εταιριών και ΕΠΕ και χορηγούν φορολογικά πιστοποιητικά. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να διαπιστωθεί αν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης… κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Με πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία το υπουργείο Οικονομικών έδωσε τη δυνατότητα στις εφορίες να διενεργούν τακτικούς ελέγχους-εξπρές σε πρόσθετο αριθμό ανωνύμων εταιριών και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
Πρόκειται για έλεγχους που θα γίνονται απευθείας από τις εφορίες και ανεξάρτητα από τους υποχρεωτικούς έλεγχους που πρέπει να αναθέτουν οι ανώνυμες επιχειρήσεις από μόνες τους σε ιδιωτικές εταιρίες για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Οι τακτικοί έλεγχοι-εξπρές θα γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα θα λαμβάνονται υπόψη:

1. Η λήψη ή έκδοση πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων.
2. Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες.
3. Προϊόντα ή συναλλαγές που υπερτιμολογήθηκαν.
4. Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων.
5. Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους ιδιώτες ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
6. Αναφορά από τους νόμιμους ελεγκτές ότι δεν τους χορηγήθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο.
7. Περιπτώσεις ελέγχων εταιριών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
8. ‘Ασκηση δίωξης μελών του δ.σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
9. Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο.
10. Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ειδική ρύθμιση για την τμηματική καταβολή των φόρων και των οφειλών των επιχειρήσεων. Το σχέδιο προβλέπει διαγραφή του συνόλου ή μεγάλου μέρους των προσαυξήσεων και των προστίμων για ληξιπρόθεσμα χρέη και φορολογικές παραβάσεις του παρελθόντος καθώς επίσης και τμηματική καταβολή των οφειλών σε πολλές δόσεις ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

Πηγή: Εξπρες

Μοιράσου αυτό το άρθρο