Στις 13/2/2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα έκτακτη Γ.Σ της ΚΕΕΕ με θέμα: «Ενημέρωση για το Ν.4314/2014 περί τροποποιήσεως νομοθεσίας ΓΕΜΗ και Επιμελητηριακής νομοθεσίας και σχετικές υπουργικές αποφάσεις». Το Επιμελητήριο Ευβοίας εκπροσώπησε ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Γεροντίτης.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έγιναν τοποθετήσεις των Προέδρων των Επιμελητηρίων πάνω στον Ν.4314/23.12.2014(ΦΕΚ 265 τεύχος Α, που αφορά στην τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, καθώς και τις υπ. αριθμ. 79752/ ΦΕΚ 3623/31.12.2014 τεύχος Β’ και 78030/ ΦΕΚ 3586/31.12.2014 τεύχος Β, υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και αφορούν την λειτουργία των Επιμελητηρίων, τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν, την κατανομή των πόρων στο ΓΕΜΗ, τον καθορισμό των συνδρομών στα Επιμελητήρια. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη σύστασης μίας Επιτροπής που θα επεξεργαστεί την δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου Επιμελητηριακού Νόμου ο οποίος θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των μελών.
Παράλληλα συζητήθηκαν οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Τονίστηκε η ανάγκη επίτευξης μίας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας, μίας συμφωνίας που θα βασίζεται στη σημερινή πραγματικότητα της οικονομίας μας. Επισημάνθηκε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας να άρει τα αντικίνητρα και να θεσπίσει κίνητρα για την επιβίωση των υπαρχόντων, αλλά και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό θα καθοριστεί άμεσα συνάντηση εκπροσώπων της Επιμελητηριακής Κοινότητας με την νέα πολιτική ηγεσία για να εκθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις των Επιμελητηρίων όπως κατ΄ επανάληψη έχουν διατυπωθεί.

Μοιράσου αυτό το άρθρο