Συμμετοχή του Προέδρου ΕΒΕΑ σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος συμμετείχε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας και έκανε εκτενή αναφορά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και στις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

 

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην αίθουσα διαλέξεων στην οποία παρέστησαν εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Επαγγελματικών Οργανώσεων διευθυντές τραπεζών μεμονωμένοι επαγγελματίες.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Σίμωσης αφού καλωσόρισε στην συνεδρίαση τον κ. Μίχαλο και μετά την συνοπτική συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και επικαλούμενος δεκάδες τίτλους από τον πολιτικό και οικονομικό τύπο έκανε μία μικρή αναφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον που αυτή την περίοδο επικρατεί με τις αβεβαιότητες ανασφάλειες κινδύνους ελλείψεις ρευστού στην αγορά κ.λ.π. και στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλο.

Ο κ. Μίχαλος αφού ευχαρίστησε τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή παρατήρησε ότι η συνάντησή μας δυστυχώς γίνεται μέσα σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είπε είναι σαφές ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον με αιχμή την κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επιδεινωθεί κατά πολύ επηρεάζοντας καθοριστικά τις επιχειρηματικές προσδοκίες αλλά και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών διεθνώς. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος όλες οι οικονομίες του κόσμου αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. Οι δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις και η γενικευμένη αβεβαιότητα που αυτές δημιουργούν έχουν αναπόφευκτα επιπτώσεις για την Ελληνική Οικονομία κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων του ευρώ και της ανόδου του πληθωρισμού που επηρεάζουν με τη σειρά τους τα νοικοκυριά τα δημόσια οικονομικά και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη.

Ως αποτέλεσμα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια κάμψης τόσο στην κατανάλωση όσο και στις επενδύσεις ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της Εθνικής μας οικονομίας επιβραδύνεται.
Επιπλέον εξ αιτίας της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης σε συνδυασμό με την κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης δημιουργούνται σοβαροί κραδασμοί και στην λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στην πορεία των οικονομικών μεγεθών. Γεγονός που δείχνει ότι η κρίση δυστυχώς έχει αρχίσει και αγγίζει την πραγματική οικονομία της χώρας μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πρότινος οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια ύψους 1.850.000.000€ το μήνα και σε σύγκριση με τον Οκτώβριο που μόλις έκλεισε ζήτημα είναι αν έφθασαν τα 500.000.000 δηλαδή έχουνε πέσει στο 1/3 των κανονικών επιπέδων χορηγήσεων.

Η αύξηση αυτή των επιτοκίων σε συνδυασμό με την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και τον υπερδανεισμό που παρουσιάζουν κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα τις κάνει πολύ ευάλωτες στην κρίση.
Είναι λοιπόν σαφές ότι για να μην υπάρχει ένα σαρωτικό κύμα πτωχεύσεων επιχειρήσεων και εκρηκτική αύξηση της ανεργίας είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί και να αρχίσει να υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας.

Το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν και αναγκαίο και επιβεβλημένο.
Όμως το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από μόνο του δεν αρκεί χρειάζεται επειγόντως όπως προανέφερα ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο στήριξης της πραγματικής οικονομίας.

 

Συγκεκριμένα ο κ. Μίχαλος είπε ότι χρειάζεται:
1. Να διασφαλιστεί ότι ένα σημαντικό μέρος από τα ομόλογα του δημοσίου ύψους 8.000.000.000€ που θα δοθούν στις τράπεζες στο πλαίσιο της κυβερνητικής παρέμβασης για την ενίσχυσή τους να κατευθυνθεί στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ανταγωνιστικούς όρους.

2. Οι πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που διατίθενται για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους χρειάζεται να αυξηθούν περισσότερο. Και κυρίως να αυξηθεί το ποσό που κατευθύνεται για την επιχορήγηση των αναπτυξιακών σχεδίων που εγκρίνονται στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου.

3. Χρειάζεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη των πρώτων προγραμμάτων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ. Η Κυβέρνηση οφείλει επίσης να εξετάσει την δυνατότητα να αυξηθούν το σύνολο των εθνικών και κοινοτικών πόρων που προβλέπονται και να κατευθυνθούν τα προσεχή χρόνια σε δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας από 1.500.000.000 σε 2.000.000.000€.

4. Να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων για τους Έλληνες μικρομεσαίους δια των γραμμών πίστωσης που έχει ανοίξει μέσω διαφόρων εμπορικών τραπεζών. Πολύ πρόσφατα έχουμε και Έλληνα αντιπρόεδρο τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη με τον οποίον και συναντήθηκα προ δεκαημέρου είχε έρθει στην Αθήνα υπέγραψε με τρεις εμπορικές τράπεζες αυτές τις γραμμές και ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε την ευνοϊκή χρηματοδότηση του 1.000.000.000€ μέχρι το 2010.

5. Να τριπλασιαστούν τα κεφάλαια που δίνονται στο ΤΕΜΠΕ (ταμείο εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων) και να αυξηθεί η επιδότηση επιτοκίου για δανειοδότηση σε όφελος πάντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

6. να αποκτήσει Εθνική προτεραιότητα το ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών προβλημάτων και οι αντιστάσεις διαφθοράς ή δογματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίες για χρόνια ολόκληρα καθυστερούν ή μπλοκάρουν μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

7. Να προωθηθεί άμεσα το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με τη μέθοδο ‘’λίσεν σεϊ μπακ’’ Με αυτόν τον τρόπο και το δημόσιο θα αποκτήσει άμεσα έσοδα και η αγορά των ακινήτων θα αναθερμανθεί.

8. Να ενισχυθούν οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες με ταυτόχρονες περικοπές από τις κρατικές δαπάνες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας ανεξάρτητα από τη χαλάρωση του συμφώνου σταθερότητας καθώς πάντα ενέχεται ο κίνδυνος υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας με ότι αυτό συνεπάγεται.

9. Να ελαστικοποιηθούν οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά -και το τονίζω αυτό- για πρώτη φορά μέσω της κρίσης εισάγονται στο σύστημα Τειρεσίας .

10. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω αυστηρότερων ελέγχων και πιθανώς αν χρειαστεί με την κατάρτιση σχεδίου στήριξης του κλάδου. Ταυτόχρονα βέβαια απαιτούνται και δράσεις προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών.

Όσον αφορά τα αίτια της κρίσης ο κ. Μίχαλος είπε:
Πολύς κόσμος πιστεύει ότι ήταν τα δάνεια υψηλού κινδύνου τα στεγαστικά υψηλού κινδύνου δάνεια που τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Το βασικό πρόβλημα που μας έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση είναι τα σύνθετα παράγωγα και γι’ αυτό το λόγο δεν έχουμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο τον τελικό λογαριασμό. Κανείς δεν ξέρει κανείς τραπεζίτης όσο μικρός μεσαίος ή μεγάλος είναι να δώσει ένα τελικό λογαριασμό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ακολούθως Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Παντελής Κούκος παρουσίασε και ανέπτυξε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης καθώς και εξειδικευμένες θέσεις που αφορούν την Εύβοια. Προτάσεις και θέσεις που στοχεύουν όπως τόνισε ο κος Κούκος στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην προστασία της απασχόλησης ανοίγοντας παράλληλα τον ουσιαστικό διάλογο των κοινωνικών φορέων και της πολιτικής για την αντιμετώπιση της ύφεσης και για την λήψη μέτρων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη ελληνική οικονομία. Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου παρουσιάζοντας το πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η χώρα έχει εισέλθει στην κρίση στις ιδιαίτερες επιπτώσεις της νέας κατάστασης για την Εύβοια στις βασικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Σχετικό υπόμνημα με το βασικό πλαίσιο των θέσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας παρέδωσε εγγράφως ο κος Σίμωσης στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλο.

Σε παρέμβασή ο κος Παναγιώτης Σίμωσης τόνισε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την τόνωση της ρευστότητας της αγοράς την εξασφάλιση περιόδου χάριτος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά όσον αφορά τον δανεισμό την αύξηση της ταχύτητας υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την τακτοποίηση του ασφαλιστικού ζητήματος επισημαίνοντας στο τέλος και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Ένωσης φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της περαίωσης και έκανε παρατηρήσεις και επισημάνσεις σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος και παρουσιάσθηκαν θέσεις και προτάσεις από τους παρευρισκομένους. Τον λόγο μεταξύ άλλων πήραν κατά σειρά οι Ι. Λιονάκης Γ. Βαγιάννης Αποστολάκης Δ. Κωνσταντίνου Κ. Μπίλιος

Οι προαναφερόμενοι αναφέρθηκαν ο καθένας από την πλευρά του μεταξύ των άλλων σε θέματα όπως : η ρευστότητα της αγοράς η τραπεζική κρίση και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος τα βασικά προβλήματα απασχόλησης η στήριξη και η ανάπτυξη των ΜΜΕ το ΕΣΠΑ το παραεμπόριο το λαθρεμπόριο το άρθρο 14 οι κυριακάτικες αγορές η απελευθέρωση του ωραρίου το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων οι δημόσιες επενδύσεις η θέσπιση νέων πλαισίων λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα.

Η συνάντηση έκλεισε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να ευχαριστεί τον κ. Μίχαλο για την συμμετοχή του στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ενημέρωση που έκανε τονίζοντας την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση του για τον τρόπο της επικοινωνίας και του διαλόγου που έλαβαν χώρα προσδοκώντας όπως είπε στην άμεση θέσπιση σωστών κανόνων λειτουργίας της αγοράς και στην αποκατάσταση αυτής της αταξίας και των κινδύνων που υπάρχουν.

Μοιράσου αυτό το άρθρο