ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 19 & 21-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης

Αρχείο 1