ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ vPbx

Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης

Αρχείο 1

Αρχείο 2