ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης

Αρχείο 1