ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΑΔΩΝ ΣΞ ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΣ ν ΛΕΣΒΟΥ

Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης

Αρχείο 1