Τέσσερα Νέα Προγράμματα από τον ΟΑΕΔ.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στο πλαίσιο της άμεσης προτεραιότητας του για την διαρκή ενημέρωση των μελών και όλων των ενδιαφερομένων σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων ανακοινώνει την εξέλιξη των κατωτέρω δράσεων :

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών γυναικών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών με στόχο την προώθηση τους στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 € και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες που ανοίγουν νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να έχουν ωφεληθεί από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε κέντρο προώθησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να διαθέτουν ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr). Η υποβολή αιτήσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ σε περίπτωση μη πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να απευθύνετε στην υπηρεσία του ( κα Τσάκου κο Κοκκάλα ) για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. : α) για τους «κοινούς» άνεργους (100%) για το πρώτο έτος (75%) για το δεύτερο έτος (50%) για το τρίτο και (25%) το τέταρτο έτος.
β) για τους νέους έως 30 ετών τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών τους πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (100%) για το πρώτο και το δεύτερο έτος και (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος.

  • Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

α) για τους «κοινούς» άνεργους (80%) για το πρώτο έτος και (60%) για το δεύτερο έτος.
β) για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές ομάδες τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (80%) για το πρώτο έτος και (80%) για το δεύτερο έτος.

  • Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του 30πλασίου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.
Η επιχορήγηση δίνεται για 2 μήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα Απριλίου – Οκτωβρίου εκτός από το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr.

Μοιράσου αυτό το άρθρο