Τι συναλλαγές μπορούν να κάνουν οι ιδιώτες κατα την τραπεζική αργία

Τι συναλλαγές μπορούν να κάνουν οι ιδιώτες κατά την τραπεζική αργία

Οι τράπεζες αποδέχονται καταθέσεις μετρητών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας, μέσω καταθέσεων σε ΑΤΜ. Για άλλες περιπτώσεις καταθέσεων, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τράπεζάς σας.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Η τραπεζική αργία ισχύει, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Η χρονική αυτή περίοδος μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί. Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών σταχυολογεί τις απαντήσεις για τις βασικές εργασίες που μπορούν να γίνουν κατά τις ημέρες της τραπεζικής αργίας.

• Αν είμαι στο εξωτερικό, μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη μου κάρτα;
– Τέτοιες συναλλαγές δεν επιτρέπονται. Ωστόσο, συναλλαγές πληρωμών με κάρτες στο εξωτερικό εξετάζονται σε ημερήσια βάση, ανά τράπεζα και για συγκεκριμένο ποσό, από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
• Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή τη χρεωστική μου κάρτα για να κάνω αγορές;
– ΝΑΙ. Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές εντός Ελλάδας, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα.
• Μπορώ να πληρώσω με προπληρωμένη κάρτα (pre-paid);

– ΝΑΙ. Οι πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες γίνονται μέχρι το όριο που είχαν πριν από την έκδοση της ΠΝΠ. Οι προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να επαναφορτιστούν και δεν θα εκδίδονται νέες κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
• Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο internet;
– ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, οι χρεωστικές και οι προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα που διατηρούν λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα.
• Οι πιστωτικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;
– Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται κανονικά.
• Οι τράπεζες αποδέχονται καταθέσεις μετρητών;
– ΝΑΙ, κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας επιτρέπεται η αποδοχή καταθέσεων σε ΑΤΜ. Για άλλες περιπτώσεις καταθέσεων θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τράπεζάς σας.
• Μπορώ να μεταφέρω χρήματα και να κάνω πληρωμές μέσω internet, phone, mobile banking ή ΑΤΜ;
– ΝΑΙ. Μεταφορές χρηματικών ποσών και πάσης φύσεως πληρωμές μέσω των εναλλακτικών δικτύων γίνονται κανονικά εφόσον ο λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται τα χρηματικά ποσά είναι στην Ελλάδα.
• Μπορώ να προσθέσω νέο δικαιούχο στον λογαριασμό μου;
– ΟΧΙ, κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
• Τι ισχύει για τις πάγιες εντολές πληρωμής (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δάνειο, ενοίκιο);
– Οι πάγιες εντολές πληρωμής εκτελούνται κανονικά, εφόσον ο λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται τα χρηματικά ποσά είναι στην Ελλάδα (της ΔΕΚΟ, του δανείου, του ενοικίου, κ.λπ.) και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για τη χρέωση του λογαριασμού.
• Μπορώ να κάνω διατραπεζικές πληρωμές;
– ΝΑΙ. Διατραπεζικές πληρωμές γίνονται κανονικά, εφόσον αφορούν πληρωμές προς λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
• Τι θα συμβεί αν δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς ή την εφορία ή το δάνειό μου κ.λπ.;
– Οι πληρωμές αυτές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω internet, phone και mobile banking ή από τα ΑΤΜ. Εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας.
• Αν υπάρξουν καθυστερήσεις σε πληρωμές ρυθμισμένων δόσεων, θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης;
– Οι πληρωμές αυτές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω internet, phone και mobile banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.
• Τι γίνεται με τις προθεσμιακές καταθέσεις που λήγουν κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας;
– Για όσες προθεσμιακές καταθέσεις ο πελάτης έχει ζητήσει αυτόματη ανανέωση, θα ανανεώνονται αυτόματα. Για τις υπόλοιπες το ποσό και οι τόκοι θα μεταφέρονται στον συνδεδεμένο λογαριασμό και ο πελάτης θα μπορεί να διαχειριστεί το υπόλοιπο στο πλαίσιο της ΠΝΠ.
• Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;
– Στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζεται η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια.
• Πώς μπορώ να κάνω μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό (έμβασμα σε φοιτητές, χρήματα για λόγους υγείας, κ.λπ.);
– Για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που έχει συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα αιτήματα που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) των τραπεζών. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η οποία και θα εγκρίνει το σύνολο ή μέρος του ποσού των εν λόγω συναλλαγών εφόσον αυτές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος.
• Γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;
– ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα γίνονται κανονικά.
Έντυπη

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο