Το Επιμελητήριο Εύβοιας ζητά την απόσυρση του μέτρου επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας είναι υπέρμαχο της εφαρμογής ενός εθνικού σχεδίου πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του οποίου ωστόσο οι πολιτικές να είναι ορθά ενσωματωμένες στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί που προβλέπεται στο νομοσχέδιομε τα προαπαιτούμενα, αποτελεί μέτρο εκτός πραγματικότητας, επισημαίνοντας ότι καμία χώρα, κανένα κράτος – μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας που είναι χώρα παραγωγής, δεν έχει επιβάλει Ε.Φ.Κ. στο κρασί,το οποίο είναι φυσική εξέλιξη του σταφυλιού, αποκλειστικά τοπικό γεωργικό προϊόν, που βρίσκεται κάθε μέρα στο ελληνικό τραπέζι.

Σε αυτά τα πλαίσια το Επιμελητήριο Εύβοιας υπενθυμίζοντας ότι στην Ελλάδα, το κρασί έχει επιβαρυνθεί εξαιρετικά δυσανάλογα μέσα σε μία εικοσαετία αφού από 8% ΦΠΑ το 1992, έφτασε σε 23% ΦΠΑ, ζητά την απόσυρση του μέτρου,υπογραμμίζοντας ότι :

· Hπλειονότητα των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, εκσυγχρονισμένες στο μέγιστο με επενδύσεις όμως οι οποίες είχαν την προοπτική της ανάπτυξης πριν την περίοδο της κρίσης και όπου όλος ο σχεδιασμός τους έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και να κινούνται στα όρια της επιβίωσης τους.

· Ο κλάδος παρ’ όλες τις δυσκολίες της περιόδου αυτής, εξακολουθεί να παράγει, να υποστηρίζει την αγροτική οικονομία, να κάνει συγκροτημένες προσπάθειες εξωστρέφειας με σημαντικά αποτελέσματα, να δημιουργεί εθνική ταυτότητα στο χώρο της αγροτικής οικονομίας και να διατηρεί εν γένει μια δυναμική την οποία λίγοι παραγωγικοί κλάδοι σήμερα διαθέτουν.

· Εν κατακλείδι, ο ΕΦΚ θα πλήξει την βιωσιμότητα του οινοποιητικών επιχειρήσεων πολλές από τις οποίες έχουν και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα,, θα αποδυναμώσει δραματικά την εσωτερική αγορά του κρασιού και κατά συνέπεια θα πλήξει την Πρωτογενή παραγωγή και θα κατακερματίσει κάθε ελπίδα ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Μοιράσου αυτό το άρθρο