Το Επιμελητήριο στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας

Σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βορείου Εύβοιας, που έλαβε χώρα χθες 3 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού,  το Επιμελητήριο Εύβοιας εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Φωκίτη Νίκο,  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Ζέρβα Γιάννη, Σύμβουλο Διοίκησης.

Κατά τη Συνεδρίαση και μεταξύ άλλων :

Παρουσιάστηκε από το κ. Μπένο Επικεφαλή της Επιτροπής, το συνολικό πρόγραμμα και τα έργα «Φωτοδότες» και η υπό ολοκλήρωση Βάση Δεδομένων που χρηματοδοτήθηκε από την COSMOTE.

Έγινε επίσης ενημέρωση : Για τα θέματα που αφορούν τις συμβάσεις ανάθεσης των μελετών, δωρεάς στο δημόσιο κλπ (άρθρο 2α Ν 3316/2005). Για την  ίδρυση ολιστικών ΚΕΠ με ηλεκτρονική και φυσική λειτουργία και προσανατολισμό να ενταχθούν σε αυτά και κοινωνικές υπηρεσίες. Για την μελέτη σκοπιμότητας που αφορά την ανάπτυξη τουρισμού ευεξίας, με προσανατολισμό να μεταστραφεί η λειτουργία των υδροθεραπευτηρίων από τη θεραπεία στην ευεξία, ώστε να προσελκυστούν νέες ομάδες τουριστών και να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος.

Μοιράσου αυτό το άρθρο