Τοποτηρητές της ΕΕ στις Ελληνικές τράπεζες

Κοινοτικοί επιτηρητές μπαίνουν στις ελληνικές τράπεζες μετά και τη διαδικασία επανακεφαλαιοποίησής τους. Οι τοποτηρητές των Βρυξελλών θα έχουν τον τελευταίο λόγο για τις εγκρίσεις δανείων ειδικά στις μεγάλες χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα περνούν πρώτα από τον έλεγχο τουεπιτρόπου. Ο επίτροπος της ΕΕ θα έχει δυνατότητα άσκησης βέτο έπειτα από συνεννόηση με τις Βρυξέλλες. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται προφανώς με τις επενδυτικές βλέψεις που έχουν για την Ελλάδα ευρωπαϊκοί όμιλοι και κράτη προϊδεάζοντας γιαπλήρη έλεγχο όλης της οικονομικής γραμμής στη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται από τις Βρυξέλλες το πού θα κατευθύνεται η ρευστότητα πιστοποιώντας πλέον την «ευρωποίηση» του ελληνικού πιστωτικού συστήματος ή με άλλα λόγια την απώλεια ελέγχου από το εθνικό κέντρο των τραπεζών.

Μοιράσου αυτό το άρθρο