Τρία κλιμάκια φόρου 21% 36% και 45% για μισθούς – συντάξεις

Μικρές φορο-ελαφρύνσεις από 20 έως 400 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα έως 25.000 ευρώ και περισσότερους φόρους στους έχοντες υψηλότερα εισοδήματα και τις οικογένειες με παιδιά αναμένεται να φέρουν οι φορολογικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Από το 2013 τα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων θα φορολογούνται με νέα κλίμακα φορολόγησης που θα περιλαμβάνει μόνο τρία κλιμάκια από οκτώ που είναι σήμερα και συντελεστές φόρου 21% 36% και 45%. Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων αφορούν:

1. Φορολογική κλίμακα
Καταργούνται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα παιδιά και θα ισχύει νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου των μισθωτών και συνταξιούχων. Ειδικότερα καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα με τρία κλιμάκια. Το πρώτο κλιμάκιο θα επεκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 21% το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται να ξεκινά από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.001 ευρώ να φθάνει μέχρι το επίπεδο των 48.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 36% και το τρίτο κλιμάκιο προβλέπεται να είναι το υπερβάλλον των 48.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 45%. Η νέα φορολογική κλίμακα θα συνδυαστεί με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος υπολογισμού του τελικού φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που θα προβλέπει σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 1.950 ευρώ. Εάν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει με την κλίμακα ο φόρος απλώς θα μηδενίζεται δηλαδή η επιπλέον διαφορά δεν θα επιστρέφεται στον μισθωτό ή τον συνταξιούχο. Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ. Το νέο σύστημα θα ευνοήσει κυρίως τους μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά με ετήσια εισοδήματα και μέχρι 25.000 ευρώ για τους οποίους θα προκύψουν φοροελαφρύνεις έως 400 ευρώ. Αντίθετα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με ετήσια εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις φόρων από 140 έως και 1.770 ευρώ το χρόνο.

2. Φοροαπαλλαγές
Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας ενοίκια κύριας κατοικίας ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων και ασφάλιστρα ζωής. Οι μόνες δαπάνες που θα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 10% θα είναι τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης οι δωρεές οι χορηγίες και η διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο. Ειδικότερα θα εξακολουθούν να εκπίπτουν κατά 10% από το φόρο οι δαπάνες που αφορούν: Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής τους ιερούς ναούς τις ιερές μονές του Αγίου Όρους κ.λπ. Την αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία. Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες. Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Επίσης έκπτωση φόρου 200 ευρώ προβλέπεται για τους φορολογούμενους που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω τυφλούς και νεφροπαθείς.

3. Αποδείξεις
Στο «κυνήγι» της συλλογής αποδείξεων θα συνεχίσουν να επιδίδονται οι μισθωτοί και συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ από το εισόδημά τους. Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις αξίας μέχρι ποσού 25% του ετησίου εισοδήματός τους εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μέχρι 42.000 ευρώ. Αν το εισόδημα υπερβαίνει το όριο αυτό οι αποδείξεις που υποχρεούνται να μαζέψουν πρέπει να έχουν συνολική αξία 10.500 ευρώ (το 25% των 42.000 ευρώ). Όσοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα έχουν πέναλτι φόρου 10% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν μαζέψει και της αξίας των αποδείξεων που ισοδυναμεί με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ ετησίου δηλωθέντος ή ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος. Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 6.250 ευρώ για να έχει την έκπτωση φόρου. Στην περίπτωση που μαζέψει λιγότερες αποδείξεις π.χ. 5.500 ευρώ τότε θα πληρώσει έξτρα φόρο 15750 ευρώ (6.250-5.500=750×21%=15750).

Ναυτικοί
Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν οι ναυτικοί. Ειδικότερα συντελεστές αυτοτελούς φόρου που επιβάλλονται στους μισθούς τους οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία αυξάνονται από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τα κατώτερα πληρώματα. Παράλληλα καταργείται η επιστροφή φόρου σε περίπτωση που η επιβάρυνση η οποία προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει με βάση τους συντελεστές αυτοτελούς φόρου.

ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Μοιράσου αυτό το άρθρο