Ξεκινάει μέχρι το τέλος Μαΐου η δράσει «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ Η ΔΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Ξεκινάει μέχρι το τέλος Μαΐου η δράση του ΕΣΠΑ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Πρόκειται για να στοχευμένο πρόγραμμα που θα ενισχύει μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Προβλέπεται χρηματοδότηση μέχρι και 100% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των 9 στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία: και υλικά – κατασκευές).

Μοιράσου αυτό το άρθρο