Ξεκίνησε η Έκδοση Δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών απο το Επιμελητήριο Ευβοίας Μέσω της Πλατφόρμας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών  μέσω της πλατφόρμας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου https://services.businessportal.gr/

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση – μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας – να δικαιούται έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής είναι:

  • να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
  • η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κάντα Κωνσταντίνα 2221086452 εσωτ. (6) η τον κο  Ανάγνο Νίκο  2221086452 εσωτ. (7).

Μοιράσου αυτό το άρθρο