ΥΠ.ΑΝ.: τρίμηνη παράταση γιατους ενήμερους δανειολήπτες

Παράταση τριών μηνών έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης στο πρόγραμμα για τους ενήμερους δανειολήπτες. Υπενθυμίζεται από το υπουργείο ότι με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που βασίζεται αποκλειστικά στη τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη και όχι σε ποια οικονομική κατάσταση βρισκόταν όταν σύναπτε τη δανειακή σύμβαση με το πιστωτικό ίδρυμα. Ο υπαγόμενος στη ρύθμιση δανειολήπτης δεν θα καταβάλει δόση μεγαλύτερη του 30% του καθαρού εισοδήματός του.

Μοιράσου αυτό το άρθρο