Υποχρέωση τήρησης ειδικού βιβλίου υπερωρίων

Την τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών από τις επιχειρήσεις για το προσωπικό που απασχολούν προβλέπει τροπολογία των υπουργών Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα που κατατέθηκε στη Βουλή.
Η τροπολογία προβλέπει υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο υπερωριών που τηρείται στην επιχείρηση χωρίς να απαιτείται η αναγγελία τους στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
Παράλληλα το ειδικό βιβλίο υπερωριών το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο εργασίας θα τίθεται στη διάθεση των επιθεωρητών εργασίας οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί για έλεγχο.
Ποινές
Με την τροπολογία προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά τον προηγούμενο μήνα. Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η επιβολή φυλάκισης μέχρι 2 έτη καθώς και χρηματική ποινή σε βάρος των υπευθύνων που παραβιάζουν την απόφαση για προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.
Εργόσημο
Ευκαιρία να ασφαλιστούν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δίνεται στους εργάτες γης που δεν έχουν ούτε ένα εργόσημο το 2012 πληρώνοντας τις εισφορές τους δίνει άλλη τροπολογία του υπ. Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Οι εργάτες γης που ήταν εγγεγραμμένοι το 2011 στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας βάσει αμοιβής με εργόσημο ασφαλίζονται για όλο το 2012 με επιπλέον καταβολή 50% επί του ποσού εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί για το 2012. Αυτό γίνεται καθώς από τους 98.000 ασφαλισμένους εργάτες γης το 2012 μόνο οι 32.000 εξαργύρωσαν εργόσημο.

ΠΗΓΗ :Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ29/03/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο