Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. απο τις μη κεφαλαιούχικες εταιρείες

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Μοιράσου αυτό το άρθρο